Συγκεντρωτικός Πίνακας Απολογισμών Δωρεών και Κληροδοτημάτων ΕΜΠ

Τίτλος Ημερομηνία Περιγραφή Συνημμένο
Έτος 2013 20/12/2013

Απολογισμοί Κληροδοτημάτων Ε.Μ.Π. Χρήσης 2013

2013_apologismoi_pinakas.pdf
Έτος 2014 19/12/2014

Απολογισμοί Κληροδοτημάτων Ε.Μ.Π. χρήσης 2014

2014_apologismoi_pinakas.pdf
Έτος 2015 21/4/2016

Απολογισμοί Κληροδοτημάτων Ε.Μ.Π. χρήσης 2015

2015_apologismoi_pinakas.pdf
'Ετος 2016 13/6/2017

Απολογισμοί Κληροδοτημάτων Ε.Μ.Π. Χρήσης 2016

2016_apologismoi_pinakas.pdf