Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Αρμοδιότητες της Ειδικής Συγκλητικής Επιτροπής Κληροδοτημάτων: