Μεγάλη κινητή περιουσία του Ε.Μ.Πολυτεχνείου

Κινητή περιουσία του Ε.Μ.Πολυτεχνείου