Κληροδοτήματα - Δωρεές ΕΜΠ

Ακολουθεί κατάλογος των Κληροδοτημάτων και Δωρεών που εποπτεύονται από την παραπάνω Επιτροπή

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ-ΔΩΡΕΕΣ ΕΜΠ
α/α Κληροδότημα/Δωρεά Είδος
1 Αβέρωφ Γ. 16ο ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
2 Αβέρωφ Γ. 17ο  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
3 Αλτηγού Π. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
4 Αποστολίδου Α. ΔΩΡΕΑ
5 Αργυρόπουλου Χρ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
6 Βασιλειάδη Μ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
7 Βουγιούκαλου Εμ. ΔΩΡΕΑ
8 Γκανιώτη Χ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
9 Θωμαϊδου Δ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
10 Θωμαϊδου Δ. ΔΩΡΕΑ
11 Κανελλάκη Πάρι ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
12 Καρυδογιάννη Χ. ΔΩΡΕΑ
13 Καυταντζόγλου Λ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
14 Καψαλάκη Α. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
15 Κοντοδήμου Β. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
16 Κρητικού Ν. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
17 Κυριαζή Π. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
18 Λαμπρινού Μ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
19 Μεταξάτου Μ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
20 Οικονομίδου Λ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
21 Παπασταύρου Αρ. ΔΩΡΕΑ
22 Πλουμιστού Μ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
23 Σαμαρά Δ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
24 Στούρνα Κ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
25 Στρίγγου Α. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
26 Τρέκα ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
27 Τσαντίλη Ε. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
28 Χλωρού Σ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
29 Διαφόρων ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ & ΔΩΡΕΑ
30 Μπέη  Μ. εις μνήμη  Κ. Μαυροειδή ΔΩΡΕΑ ΕΝ ΖΩΗ