Μέλη Ειδικής Συγκλητικής Επιτροπής Κληροδοτημάτων

Πρόεδρος: Ι. Λ.Πασπαλιάρης
Προεδρεύων: Α. Φελλούρης
Πρόταση Πρυτανείας: Σ. Παπαθανασίου

Σχολή Τακτικά Μέλη Αναπληρωτικά Μέλη
ΠΜ Ε. Βουγιούκας Σ. Μπαδογιάννης
ΜΜ Μ. Αναγνωστάκης Κ. Αραβώσης
ΗΜΜΥ Α. Παγουρτζής Π. Τσαραμπάρης
ΑΜ Γ. Γιαννίτσαρης Π. Βασιλάτος
ΧΜ Κ. Μαγουλάς Π. Ταραντίλη
ΑΤΜ Ε. Δημοπούλου Α. Στρατηγέα
ΜΜΜ Γ. Φούρλαρης Θ. Μιχαλακόπουλος
ΝΜΜ Κ. Σπύρου Ι. Προυσαλίδης
ΣΕΜΦΕ Α. Φελλούρης Δ. Ευταξιόπουλος
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ Ομότιμος Καθηγητής Γ. Κοσμετάτος  
     
Εκπρόσωποι Συλλόγων    
Γ. Αμολοχίτης Θ. Σουλίου Ε.Δ.Ι.Π.
     
Συμμετοχή από αρμόδιες Υπηρεσίες Ε.Μ.Π.    
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας   Π. Μαλιώτου  
Δ/νση Μέριμνας -Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας Β. Μπαλαμπάνη  
Γενική Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Εκπρόσωπος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών