Ομόλογα - Μετοχές

Στο χαρτοφυλάκιο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου περιλαμβάνονται:

το προιόν των οποίων διατίθεται για τη χορήγηση υποτροφιών των φοιτητών του.