Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Συνεδριάσεις

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε τα μέλη που απαρτίζουν την Ειδική Συγκλητική Επιτροπή Κληροδοτημάτων. Το αρχείο είναι σε μορφή pdf και μπορείτε το ανοίξετε με το αντίστοιχο πρόγραμμα ανάγνωσης ή έναν οποιονδήποτε browser (Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome)