Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Στην συγκεκριμένη ενότητα μπορείτε να δείτε την Ακίνητη Περουσία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εκ των Δωρεών και Κληροδοτημάτων.

Mε αλφαβητική σειρά καταγράφονται όλα τα Κληροδοτήματα και οι Δωρεές προς το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τα οποία περιλαμβάνουν ακίνητα.
 

Κληροδοτήματα με ακίνητα