Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Απολογισμοί Δωρεών και Κληροδοτημάτων 2021

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τον συγκεντρωτικό πίνακα με τον απολογισμό των Δωρεών και των Κληροδοτημάτων που αφορούν το έτος 2021.

Απολογισμοί Δωρεών και Κληροδοτημάτων 2021

Το αρχείο παρέχεται σε μορφή pdf και μπορείτε να το ανοίξετε με το Adobe Acrobat Reader είτε με οποιοδήποτε εναλλακτικό πρόγραμμα προβολής.