Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Προϋπολογισμοί Δωρεών και Κληροδοτημάτων 2021

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους Προϋπολογισμούς  των Δωρεών και των Κληροδοτημάτων που αφορούν το οικονομικό έτος 2021.

Προϋπολογισμοί Δωρεών και Κληροδοτημάτων 2021

Το αρχείο παρέχεται σε μορφή pdf και μπορείτε να το ανοίξετε με το Adobe Acrobat Reader είτε με οποιοδήποτε εναλλακτικό πρόγραμμα προβολής.