Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Προϋπολογισμοί Δωρεών και Κληροδοτημάτων 2022

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους Προϋπολογισμούς  των Δωρεών και των Κληροδοτημάτων που αφορούν χρήση για το οικονομικό έτος 2022.

Προϋπολογισμοί Δωρεών και Κληροδοτημάτων 2022

Το αρχείο παρέχεται σε μορφή pdf και μπορείτε να το ανοίξετε με το Adobe Acrobat Reader είτε με οποιοδήποτε εναλλακτικό πρόγραμμα προβολής.