Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Απολογισμοί Δωρεών και Κληροδοτημάτων 2023

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τον συγκεντρωτικό πίνακα με τον απολογισμό των Δωρεών και των Κληροδοτημάτων που αφορούν το έτος 2023.

Απολογισμοί Δωρεών και Κληροδοτημάτων 2023

Το αρχείο παρέχεται σε μορφή pdf και μπορείτε να το ανοίξετε με το Adobe Acrobat Reader είτε με οποιοδήποτε εναλλακτικό πρόγραμμα προβολής.